Podzimní cesta fotbalistů za hrdiny odboje

Jaroměřští fotbalisté navštívili v půlce listopadu nově otevřené muzeum v Lošanech u Kolína, věnované třem československým odbojům, a místo hrdinské smrti parašutistů, kteří se podíleli na atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.


Lošanské Muzeum tří odbojů bylo otevřeno letos v létě. Fascinující osud rodu Mašínů tu provází návštěvníky celým stoletím. Na malé ploše, na osudu dvou generací, vybarvuje černobílé plátno české národní cesty, jejíž směr určovala bláznivě vibrující šipka na politickém kompasu své doby.
Příběh začíná u Josefa Mašína (nar. 26. 8. 1896), jediného syna Aloise a Marie Mašínových, který se ve dvaceti letech připojil k československým legionářům v Rusku. Na cestě za svržení Rakousko-Uherska a vytvoření samostatného státu, se stal jedním ze symbolů prvního československého odboje. V roce 1939 se odmítl podrobit rozkazu neklást odpor okupantům. Nacistům zatápěl sabotážemi v odbojové organizaci Obrana národa. S Josefem Balabánem a Václavem Morávkem vytvořili legendární zpravodajskou skupinu Tři králové, která, mimo jiné, sbírala významné informace a předávala je vysílačkou československé exilové vládě do Londýna. Dne 13. května 1941 byl dopaden gestapem a po měsících krutých výslechů popraven 30. června 1942 na Kobyliské střelnici v Praze.

Své rodině zanechal v ostění cely č. 10 pankrácké věznice moták, který byl shodou šťastných okolností po válce nalezen. V něm mimo jiné svým dětem vysvětluje, proč je opouští: "Nechtěl jsem připustit, abyste jednou i Vy byly porobenými otroky, nýbrž abyste zůstaly svobodnými a volnými občany."

Třetí odboj podnítil 25. únor 1948 a komunistická vláda, přebírající stalinskou praxi nemilosrdných represí politické opozice. Synové Ctirad a Josef, věrni odkazu otce, se nové moci postavili se zbraní v ruce. V říjnu 1953 se společně s Milanem Paumerem probili do západního Berlína s cílem absolvovat vojenský výcvik a vrátit se do rodné vlasti pomoci zlikvidovat komunistický režim. Volba, zda být dalším Josefem Švejkem, nebo Janem Husem, byla u Mašínů vždy jasná.

Sestra Zdeňka Mašínová (nar. 7. 11. 1933), která dodnes žije v Čechách, získala zpět celý rodný statek v Lošanech až v roce 2017, a následně umožnila vybudovat Památník tří odbojů v rodném statku svého otce v Lošanech.Muzeum tří odbojů 19.11.22, foto: Václav Mlejnek Text a foto: Václav Mlejnek


Závěr cesty v Praze v Národním památníku hrdinů Heydrichiády připomněl našim fotbalistům místo, kde domácí nekomunistický druhý československý odboj poskytl poslední útočiště hrdinům československého zahraničního odboje, vojákům Adolfu Opálkovi, Jozefu Gabčíkovi, Janu Kubišovi, Josefu Valčíkovi, Josefu Bublíkovi, Janu Hrubému a Jaroslavu Švarcovi.

Poděkování za organizaci putování patří Jiřímu Klepsovi, který hráčům zpestřil jízdu autobusem poutavou přednáškou s málo známými detaily pohnuté české historie.

Další fotografie naleznete v obrázkové galerii zde.

Sunday the 5th.
Template © socoolapps | free themes - All rights reserved.